Strona Główna
Forum Dyskusyjne
Regulamin
Panel Admina
Kontakt
Strona Główna
Blog Developerski
Forum Dyskusyjne
O licencji
Autoryzowane Czaty
Statystyki sieci
Załóż czat
Załóż kanał
Blog autora
 
Strona Główna
Forum Dyskusyjne
Regulamin
Taryfikator
Aktywuj Numer
Lista zbanowanych
Obsługa
Lista komend
Lista aliasów
Statystyki użytkowników
Generator Sygnaturek
Kontakt
 
Strona Główna
Lista komend
Panel admina
Załóż kanał

Lista Komend Użytkownika:


/join (lub /j) - Wejscie na czat.

/quit (lub /q) - Wyjscie z czata.

/users (lub /u) - Pokazuje liste aktualnie zalogowanych użytkowników na kanale.

/priv (lub /p albo >) - Wysyła prywatna wiadomosć do danej osoby. Składnia: /priv nick tresć

/doladuj - Umożliwia wspomożenie kanału na którym się znajdujesz, poprzez doładowanie mu portfela

/nick - Pozwala ustawić sobie nick. Składnia: /nick twojaksywa

/czat - Pozwala założyć własny czat

/obsluga (opcjonalnie #nazwakanalu) - Wyświetla listę obsługi bieżącego (lub podanego) kanału

/obrazek - Pozwala wysłać obrazek (max 700x450 px) na czat. Wymaga odblokowania przez właściciela kanału

/ile - Wyświetla liczbę zarejestrowanych użytkowników

/stats - Wyświetla statystyki własne oraz kanału

/top (opcjonalnie #nazwakanalu) - Wyświetla listę 10 najbardziej rozgadanych użytkowników bieżącego (lub podanego) kanału

/zbanowani (opcjonalnie #nazwakanalu) - Wyświetla listę zbanowanych na bieżącym (lub podanym) kanale

/kontakt - Wyświetla sposób kontaktu z właścicielem skryptu

/rejestracja - Umożliwia zarejestrowanie kanału na jakim aktualnie jest użytkownik

Lista Komend Obsługi:


/ban (lub /b) [wymaga @,~,#] - Banuje użytkownika. Składnia: /ban nick czas powód (gdzie czas to np 1h - godzina, 1m - minuta, 1d - dzien, ff - na zawsze; liczby dowolne)

/unban nick [wymaga @,~,#] - Zdejmuje bana nałożonego na użytkownika

/kick (lub /k) [wymaga %,@,~,#] - Wyrzuca użytkownika. Składnia /kick nick

/kick_idle (lub /ki) [wymaga +,%,@,~,#] - Wyrzuca nieaktywnych dłużej niż 10 minut

/topic [wymaga %,@,~,#] - Umożlwia zmianę tematu wyświetlanego przy wejściu na kanał

/zmiennick [wymaga +,%,@,~,#] - Umożlwia zmianę nicku danej osoby

Lista Komend Właściciela


/dodajkomende - Umożliwia dodanie własnej komendy na czat

/usunkomende - Umożliwia usunięcie własnej komendy

/kanal - Wyświetla informacje o dacie wygaśnięcia kanału lub czatu

/panel - Umożliwia dostęp do panelu administracyjnego umożliwiającego zarządzanie całym czatem.

/portfel - Umożliwia opłacanie usług z portfela kanału oraz wyświetlanie jego salda

/reklama - Wyświetla informacje o możliwości reklamy w opisie czatu

/reklama2 - Wyświetla informacje o możliwości reklamy tekstowej w opisie czatu

/staff nick level - Zmienia rangę podanej osoby. (Staff w skrócie: 5 - voice (+), 10 - halfop (%), 15 - op (@), 20 - dykt op (~))

/www - Pozwala zmienić adres WWW wyświetlany przy wejściu i wyjściu

+ Możliwość ustawienia całkowicie własnego powitania po wejściu przy skorzystaniu z komendy /panel

- W przypadku czatu na własnym numerze: -

/statusw - Zmienia status i opis czatu
/say - Mówi jako *GGCzat
Strona Glowna Forum Dyskusyjne Regulamin Panel Admina Kontakt